Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

The Dark Assassin from the Past

session 4

HE och Roxoron blir beordrade att utreda mordet på Christer barägaren i byn.

De lyckas lista ut vart hans hemliga bas ligger. De besegrar honom och hans droid. Tar tillbaka honom till byn, och lyckas hindra pöbeln att döda honom.

När de kommer tillbaka till jedi-rådet, visar det sig att det är Be’dins gamla elev som fallit till mörka sidan. Han berättar att det är mekanikern Heker på Taris som byggt HE.

HE försöker sälja tyger till en dam i byn.

Comments

FireVisor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.