Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

Ventures into the Unknown

session 3

Roxoron blir på morgonen kallad till möte. Han får till uppdrag att lista ut vad som varit skälen till Kathhound attacken och HE droiden. Roxoron och HE reser mot en grotta som ska innehålla en särskild kristall som ska hjälpa honom i sitt uppdrag.

På vägen stöter de på 3 suspekta personer. De innehar ett vapen, och påstår sig vara djurforskare. Roxoron anar ugglor i mossen.

De finner sig fram till grottan. Väl där inne, så träffar de på ett lik som Roxoron känner har anknytning till den mörka sidan. Efter det tar de sig in i en större del av grottan. Där upptäcker de ett bo i mitten. Där ett par små djur bor. De smyger sig fram till kristallerna och river loss en bit. Varpå de små djuren börjar springa mot dem. De är omringade i ett hörn.

De tar sig dock förbi två stridande Grauls på vägen ut. De springer rakt igenom en tunnel i mörkret. Roxoron springer in i väggen, men klarar sig. De möter en reva i berget. De väljer att hoppa ner i den och tar sig ut på slätten.

De blir plötsligt anfallna av en långväga krypskytt. Roxoron springer dit och besegrar honom medans en annan försöker smyga sig på HE. Men de har inte en chans. Den tredje flyr iväg.
Roxoron binder dem och tar med sig dem till Jedi ordern.

Väl tillbaka hjälper Vrook Lamar Roxoron att installera sin kristall. De tar hand om tjuvarna.

Comments

FireVisor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.