Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

A defense of Cause

session 11

Efter stridandet blir de kallade till ett möte för att redogöra för Roxoron’suppdrag. Han berättar allt för dem, men utelämnar hans kommunikation med Holocronen. Rådet blir mycket missnöjda. Uppdraget var i hemlighet Roxoron’s sista utmaning för att få titeln som jedi-riddare. Rådet kan dock inte klandra honom för sina beslut, och ser hans förmåga att kunna integreras i den undre världen. Hans träning är slutförd, men rådet förnekar honom titeln.
Roxoron begär att få tränas ytterliggare, och det beviljas.

Tillsammans med sin nya mentor Ro’shahaki är de utsatta tillsammans med Dune, Fritz och HE på ett uppdrag för att underssöka vad det är Sith vill åt på planeten Dathomir, och om möjligt stoppa dom.

Roxoron spenderar en lång tid tillsammans med Vrook Lamar i ljussabelsmekaniker-rummet och konstruerar en ljussabel som är i fas med hans koppling till kraften.

Samtidigt försöker Fritz söka upp sin duell-partner Minda med ifrågasättbar framgång.
Han sätter sig i akademins matsal och diskuterar strategier och rangförhållanden med Ro’shahaki om det kommande uppdraget.
Han menar att Fritz har det stridstaktiska kommandot, medans Ro har en överseende beslutsrätt.

Dune lyckas förföra en mycket ung padawan twi-lek vid namn Eleena ute på gräsfältet. Hon demonstrerar mind tricks för honom, och det visar sig att Dune har en naturlig fallenhet för denna force power.
Han utnyttjar därmed denna förmåga mot henne och får henne att ta av sig kläderna. Han tar bilder och filmar med sin holovid recorder.

Comments

FireVisor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.