Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

The first trial of Roxoron
session 1

Session 1: Roxoron’s första prövning

På planeten Dantooine vid galaxens yttre rand hålls en jedi akademi innan ett krig mot fallna Jedi’s sätter igång. Berättelsen börjar med en lovande Keldor jedi padawan.
Roxoron blir kallad till meditationsrummet. Han skickas på ett uppdrag av sin mästare Be’din. Ladóon har inte återvänt från sin uppgift att lösa en tvist mellan två bönder i den närliggande byn.

Roxoron tar sig ut och frågar skottkärreleif efter direktioner. Detta leder honom till den ena bonden Sven’s boning. Den är tom och verkar ha lämnats hastigt. Han får en känsla av att han kommer kunna finna dem österut.
Han finner på slätterna en grotta som utstrålar mörka sinnesstämningar. Han bestämmer sig för att undersöka den i hopp om att finna de saknade.Tunneln delar sig åt två håll. Han bestämmer sig för den övre vägen och hittar en tunnel som leder hela vägen till ytan. Bestämt försöker han klättra upp den vägen, men plötsligt blir han anfallen av en Kathhound. Förbluffad över att finna en aggressiv kath-hound inne i en grotta bestämmer han sig för att hoppa ner från sin höjd.
Han gör det graciöst och tar ingen skada. Roxoron drar sin ljussabel och besegrar besten enkelt.

Han är tvungen att använda sin ljussabel för att kunna se där nere. Efter kort eftertanke drar han slutsatsen att det finns något längst ner i grottan. På vägen ner lyckas han smyga förbi en andra Kath-hound och tar sig ner till en uppenbart bebod boning.
Han finner en bunden man i grottan. Och frigör denne och får reda på att han har någon sorts minnesförlust. Han ber honom stanna kvar och fortsätter sitt utforskande av grottan. På väggarna finner han skumma symboler och platsen är upplyst av någon sorts lampor.

Roxoron greppar tag i en lampa och kastar in den i nästa gång, för att kunna se. När han väl tar sig in i rummet, känner han direkt en närvaro. Någon står och tittar på honom.
-‘Vem är du?’
-‘Din vän Ladóon, vem annars?’
Roxoron lägger märke till ännu en kropp fastbunden i hörnet. Roxoron befarar att hans träningskamrat har fallit till den mörka sidan. Han låter sina fingrar lätt söka sig mot hans ljussabel. Hur hotat är han?
-‘Vad har du gjort med bönderna?’
-‘Jag har löst problemet, de är inte längre ovänner med varandra.’ säger Ladóon stilla blickandes igenom mörkret.
Roxoron inser att Ladóon måste ha använt kraften för att hjärntvätta de två.bönderna.
-‘Ladóon, hur kommer det sig att du så grovt misslyckats med att följa alla principer vi Jedi’s står för?’ en vag förtvivlan är tydlig i Roxoron’s stämma.
-‘Jedi koden är endast lögner som är till för att hålla oss tillbaka. Vi Jedi’s är dödsdömda om vi inte kan få utveckla oss själva till vår högsta potential. Alla dessa regler har ingen förankring i verkligheten, de är inte praktiska. Jag har gjort det rätta valet i att använda mina krafter till att bringa fred. Fred igenom makt!’
-‘Har du glömt allt Be’din lärt oss varje dag sedan vi var små? Strävandet efter förmåga utan eftertänksamhet, leder till den mörka sidan. Ett liv av fullständigt mörker.’
Efter ett par andetags tystnad, faller Ladóon ner på sina knän och suckar. ‘Vad har jag gjort?’

Roxoron tar med sig Ladóon och de båda bönderna tillbaka till byn. De båda bönderna visar sig fortfarande ha meningsskiljaktigheter men lovar Roxoron att inte ta saken i egna händer förens Jedi enclave tar hand om saken. Dispyten rörde sig om användandet av en mystisk ny sorts maskin som sägs ska öka skörden på odlingarna.
Väl tillbaka på Jedi akademin får Roxoron lika mycket beröm som kritik av Be’din som är väldigt nöjd över att Ladóon återvänt. Samtidigt uttrycker den insiktsfulle Jedin stor oro över de två Kathhounds som anföll Roxoron. Dessa händelser verkar vara kopplade till något större än bara en padawans snedsteg

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.