Per

Per är en pojke som är uppvuxen på Taris. Är en exceptionell programerare.

Description:

Besitter en datapad

Bio:

Har kort mörkt hår och blå ögon.

Per

Star Wars Dawn of the Jedi Civil War FireVisor