Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

The Rise of the Veteran

session 9

Dune vaknar upp ur bacta-tanken och tar sig ut. Han upptäcker att alla hans pengar har blivit stulna. Han rusar omkring och skriker efter sina pengar. Han stöter på några thugs från Steal Eagles, och retar nästan upp dom. Han frågar en vakt vid Nostros affärs ingång om han sett en Twilek, och mycket riktigt såg han Cassandra springa norrut.

Dune springer efter, men upptäcker ganska snart att han inte har en aning vart han ska ta vägen. Med brustet hjärta och tom plånbok söker han sig till Perdicos klubb och möter upp med Roxoron och HE-101 DE. De får ett samtal igenom HE’s comlink där en uppriven och stressad Rakootin berättar att han fått uppgifter av sina informanter att en flygförbud planeras sättas mot honom och en Bounty har satts ut för att stoppa honom från att flyga. Han har väldigt lite tid, och måste dra direkt, men lovar kompensera för oangelägenheterna.

Plötsligt står gruppen utan transport från planeten. Roxoron sänder iväg ett telepatiskt medellande till Per ombord på Rakootins skepp och ber honom söka upp Jedi Akademin på Dantooine.
De söker upp Perdico på hans kontor och får med hjälp av kreto tillgång till vapenrummet. Där blir de tilldelade vapnet de lovat få. En autofire sniper hybrid till HE.

Perdico arrangerar ett möte med Fritz för gruppen. De har ett gemensamt intresse då de behöver en pilot och Fritz söker de som besegrat Höken.
Innan mötet lyckas de söka rätt på Cassandras släktingar där hon gömde sig. Dune fick tillbaka sitt credit chip med 400 credits på.
Senare på mötet kommer de överrens om att försöka söka reda på Sith-imperiets skepp och beslagta det för att undvika arrest på Taris. Med hjälp av Fritz kontakter lyckas de arrangera ett möte med ledaren för ttc som beställt bountyn igenom Höken. Dune maskerar sig själv som en Sith med den besegrade Sith Disciplen från jedi tornet, och Roxoron byter om till sin Jedi-dräkt. HE klättrade upp på en närliggande byggnad och siktade in igenom glasfönstret för att på något sätt ge understöd.

De lyckas övertala ledaren för ttc att ge dom ett skepp för att fortsätta sökandet av de båda terroristerna. Hans eskorterade dem till hangaren för att visa skeppet. Väl där fick han ett medellande och Roxoron anade oro, och förstod att de blivit påkomna. Med nöd och näppe lyckas de ta sig ifrån hangaren utan större skador. Dune tog initiativet och kastade en kniv i Hans rygg, vardärpå Fritz sköt honom i huvudet.

De lyckades kvickt fly från Taris, och tog sig igenom hyperspace mot Dantooine.

Comments

FireVisor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.