Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

Savant Rescue and the Lower City Showdown

session 7

Från kl 14 efter att ha lootat Jedi tornets serverrum blev Per kidnappad av en Sith Apprentice. Dune, Roxoron och HE tog till jakt förbi lobbyn och smög förbi flertalet Rhakghouls. När de kom ut på flygplatformen, såg de en sith och Per springandes mot ett shuttle-ship. Mirakulöst lyckades de besegra alla motståndare. Under skeppets försök till flykt, lyckades Roxoron övertala piloten att få sympatier för republiken.

De reste sedan tillsammans till High Port och diskuterade möjligheten att sälja skytteln. Piloten visade intresse att lämna planeten.

De sålde vapen till Shaun i Middle city. Och lämnade Per till Rakootin innan de färdades ner till lower city för att ta upp Heker och rapportera till Perdico. De berättade om Nostros planer att överkasta Perdico’s plats som gängledare. De fick undersöka saken hos Heker, och han visade tveksamhet, men föreslog att Rickaro var på Nostros sida. Perdico föreslog ett försök att infiltrera Nostros ställe, för att på något sätt lyckas bevisa hans skyldighet till komplott.

Där blev de hotade till livet om de inte gick med honom, och sattes nästan på nackbomber för att tvingas strida med honom.
Innan de fängslades tog de till strid och ankallade Perdicos mannar med en fjärrkontroll de fick av Perdico. Det var en våldsam strid som slutade i att HE hamnade i obrukbart skick. Precis när de lyckats besegra alla Nostros män, lyckades Perdico ta sig igenom den låsta barrierade dörren.

Comments

FireVisor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.