Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

Constructs from the Shadows

session 2

Efter Roxoron räddat Ladóon och hans offer från snedsteg till den mörka sidan blir han åter kallad på morgonen. Efter frukost beger han sig till Be’din. Han berättar om en vision han haft angående att ett vapen förts in till dantooine och han misstänker att det har kopplingar med föremålet som skapade osämja bland bönderna. Be’din ber denna unga padawan undersöka saken och hänvisar honom till en vapenfanatiker som bor i en bunker nära Jedi-akademin.
“Om du behöver hjälp i din uppgift, tveka inte att söka hjälp hos andra.” – Be’din

Först söker Roxoron upp och konverserade med bönderna så att inte deras osämja skulle leda till fler olyckor. Sedan tar han sig till bunkern, och träffar på en protokoll droid i dörren som avvisar honom. “Min mästare har inte bett att få träffa någon vid namn Roxoron”
Han blir ombedd att vänta tills deras möte blivit bekräftat.

Roxoron vill inte ta sig tillbaka och be om hjälp. Han anser sig själv kunna komma åt hotet som sägs finnas i bunkern. Han följer sin magkänsla och lyckas smyga runt övervakningen och försvarssystemet till porten till källaren. Väl där försöker han att öppna porten igenom datorkonsollen. Systemet ser honom som fientlig och slår igång larmet. Chockad och med insikten att han skitit i det blå skåpet lägger Roxoron benen på ryggen och tar sig tillbaka till Be’din.

Be’din förklarar för Roxoron att han inte följt hans anvisningar. För att ställa allt till rätta går de tillsammans tillbaka till bunkern. De träffar på Hakar i dörren. Be’din använder mind-trick på honom för att övertala honom om att de har goda anledningar att behöva beslagta droiden.

De lyckas köpa droiden och de aktiverar honom. HE får en restraining bolt på sig, och den förklarar att den är programerad för att förgöra Jedi’s.
På vägen tillbaka mot Jedi Enclave blir de anfallna av Kath-hounds. Be’din påpekar att något mörkare ligger bakom detta än naturlig djur-aggression.

De bestämmer sig för att HE kan vara en god resurs för Roxoron på hans framtida uppdrag. Christer barägaren visar sig vara en väldigt kapabel droid-mekaniker. Han programerar om HE så att han följer Roxoron’s order.

Comments

FireVisor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.