Star Wars Dawn of the Jedi Civil War

Journey towards the Wild

session 12

Gruppen anländer till Dathomir och väljer demokratiskt att landa mitt i en by av lokalbefolkningen.
Roxoron blir tillbed som en räddare. De som bor på planeten är fjärrskådare och har förutsett att han ska anlända och föra dem från planeten bort från Rancour’s förtryck.

Fritz har en dust med Ro’shahaki över om det var smart att ta ett demokratiskt beslut angående hur de skulle landa på planeten.

De deltar i en fest, och Roxoron lyckas undvika de halucinogena bladen som de ville mata honom med. Han lyckas även lura hövdingen att en mer korrekt profetia för dom är att resa till pyramiderna.
Dune smyger bort ifrån festen men blir upptäckt och tar blad och äter dem. Han blir därefter sjuk och vårdas av byborna.

HE agerar tolk åt alla.

Comments

FireVisor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.